Училище

Първоначално училището отваря врати за деца на възраст от 6 до18 години, независимо от тяхната националност или социално положение. Обучението започва със седем ученици в зала на началното международно училище Conseil des XV. „Там в сряда имаха уроци и учениците от сръбското училище, италианското, арабското…

Беше трудно, но вълнуващо. За наша радост, през май 2009 г. стартира програмата „Роден език и култура зад граница” към МОН. Кандидатствахме с проект и бяхме включени в нея. Получените средства ни позволиха да закупим учебници, да разширим дейността на нашето училище.

През септември 2010 създадохме и детска градина, което позволява децата от ранна възраст да общуват на български език. От началото на учебната 2012/ 2013 година училището ни е със статут на българско неделно училище”, разказва още доц. Михова.

В началото на миналата учебна година в школото се организира и курс по български народни танци. Учениците участват активно в конкурси и фестивали, организирани от Държавната агенция за българите в чужбина, от сдружения и организации; изявяват се и с преводи в поредицата „Българската народна мъдрост по света”.

Тази учебна година ученици-те са 50, на възраст от 3 до 16години. Сформирани са шест групи, три от които смесени. Обучават се и деца, които почти не говорят български език. Трима ученици изучават български език по програма за български език за чужденци, работи се и индивидуално.

Интегрирането им в групи, съответстващи на тяхната възраст, е уместно и необходимо:присъствието им в група от деца, които говорят добре или владеят български език, е стимул за тях,мотивира ги при усвояването на езика. Тези деца участват заедно с другите в подготовката и в изпълнението на спектакли за училищните тържества.

В подготвителната група са записани до момента 4 ученици, а в детската градина децата са 12. Смесените групи предполагат изключителна гъвкавост от страна на преподавателите, необходимостта да търсят иновационни методи и подходи при подготовката и провеждането на всеки урок, често обединяващ теми от различни класове и езикови равнища.

Трудно е и за родителите, но те са достатъчно мотивирани. „Училището постепенно се разраства, имаме деца, които живеят в Германия или в района около Страсбург. Тази година екипът прави всичко възможно, за да намери помещения и часове, които да са удобни за повечето родители.

Всичко това ни струва много усилия и време, още повече че от новата учебна година програмата във френските училища беше променена и се налага да търсим нови решения за залите. Има родители, които се притесняват, че записвайки детето си и в българско училище, то ще „обърка” езиците.

В този случай се опитваме да убедим родителите, че първоначалното объркване е неизбежно, но бързо преодолимо и че започването на системно овладяване на езика в ранна възраст е голямо предимство за децата. Деца от социално слаби семейства се обучават безплатно в училището“, допълва доц. Михова.

Училище

Обучението се провежда по адаптирани учебни програми на Министерството на образованието и науката на Република България. Учениците, придобили удостоверение, които продължават обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.

Научи повече

Предучилищна подготовка

Целта на обучението е да се развие и обогати езиковата култура на децата. Обучението е съобразено с възможностите на малките палавници и се осъществява на базата на различни игрови методи и ролеви игри, чрез които те ще усвояват по-лесно българския език. Участието на децата в подготвителните групи ще осигури плавен преход към училището.

Научи повече