Приятели

Асоциацията и училището са в контакт с други образователни, научни и културни институции, международни организации в Елзас: с културни центрове, местни асоциации, а също с български училища и асоциации във Франция, Германия, Швейцария, Люксембург.

Особено важна е подкрепата от страна на Община Страсбург – на секция «Образование», както и на Социален и културен център «Ротердам» в Страсбург. Училището получава подкрепата на Общината за наемането на зали за провеждане на обучението, за осъществяването на редица културни инициативи.

Имаме също така редовни и конструктивни контакти с Българската църковна община в Страсбург при организирането на празници с цел съхраняване на българската духовност и традиции.

Трябва да се отбележи и дългогодишното сътрудничеството с Департамента по славистика в Страсбургския университет. Асоциацията подкрепи международната научна конференция „Да пишеш Другаде във женски род”, която се проведе на 11 и 12 декември 2011 г. в Страсбургския университет. Материалите бяха публикувани в научен сборник в поредицата Des idées et des femmes («Идеи и жени») на издателство Hartmattan, Париж (Écrire ailleurs au féminin dans le monde slave au XXe siècle , (dir. Évelyne Enderlein et Lidiya Mihova) [Да пишеш другаде в женски род : Славянският свят, съставители Евелин Ендерлейн и Лидия Михова], ed. L’Harmattan, Paris. 2013, 280 р. EAN 782336291253).

Членове на Асоциацията участваха в организирането на кръгла маса по повод петгодишнината от присъединяването на България към Европейския съюз с участието на български евродепутати, която се проведе на 18 април от 15 до 18.30 ч в зала в централната сграда на Страсбургския университет. Срещата бе специално подкрепена от Посланика на Р България във Франция – г-н Марин Райков. et През ноември 2013 г. в Страсбургския университет, със съдействието на Министерството на външните работи на Република България, бе проведена международна научна конференция, посветена 70-годишнината от спасяването на българските евреи (Juifs sauvés, juifs déportés :Le Shoah en Bulgarie et dans les autres Etats alliés de l’Allemagne. A l’occasion du 70ème anniversaire de l’arrêt des plans de déportation des Juifs de Bulgarie vers les camps de la mort. MISHA , Salle de conférence, Страсбургски университет ; 13 novembre 2013).

Събитието бе организирано от Департамента по славистика (отг. Емилия Кустова – специалист по руска цивилизация), от Департамента по иврит и еврейска цивилизация (отг. М. Шанхав – директор) и от Асоциацията (отг. Л. Михова – доцент в Института за литература при БАН и директор на българското училище в Страсбург). През 2018 г. Асоциацията участваше, съвместно с Департамента по славистика в Страсбургския университет и с подкрепата на Постоянното представителство на България при Съвета на Европа, в организирането и провеждането на международна научна кръгла маса на тема: „Европа по пътищата на солидарността. Движения на населението в Централна и Източна Европа през XX век” /”L’Europe sur les chemins de la solidarité. Mouvements de la population en Europe centrale et orientale au XX e siècle”, 25 май 2018г., MISHA – 5, Salle de conférence, Страсбургски университет).

Особено близко и успешно е сътрудничеството с Постоянното представителство на България при Съвета на Европа. Бяха организирани и в момента организираме различни културни прояви, като например в годината наПредседателството на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа – 2016, а също и по време наПредседателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

В тях се включиха активно и с желание и учениците от българското училище, което предизвиква и повишава техния интерес към българския език и духовни ценности, към българската култура и история.