ART работилница

За да можем да финансираме тази дейност, родителите ще трябват да заплатят годишна такса от:

  • За едно дете (2 часа) – 100 евро
  • За две деца в семейство (2 часа) – 160 евро
  • За едно дете (1 час) – 60 евро
  • За две деца (1 час) – 100 евро

Таксата може да бъде заплатена на няколко пъти.

Формуляри за такса и членство

За ръководителя – г-жа Силвия Домусчиева

Целта на тази извънкласна дейност е да обогати познанията по български език на децата и на учениците, да ги запознае с българската фолклорна и модерна култура и да способства за съхраняването на българските традиции и обичаи.

Провеждат се тематични занимания по рисуване пластично изкуство; битово-конструктивни технически и художествени занимания (включително и с отпадъчни материали); разучаване и възпроизвеждане на фолклорни обичаи и ритуали.

Учениците и децата имат възможност да научат за разнообразието на българските традиции от различни фолклорни области, да познават и възпроизвеждат фолклорни празнични обичаи и ритуали (коледуване, лазаруване, новогодишни празнични обичаи, кукерските празници, Цветница и др.). Те изучават и упражняват различни техники на декоративното изкуство, подготвяйки картички, мартеници, маски, кукли марионетки и др.

Предвижда се организирането на две изложби годишно, както и представяне на разучените фолклорни обичаи и ритуали по време на училищните тържества и други събития, отворени за страсбургската общественост.

За контакти