Сцената и Аз

„Сцената и Аз“ е отворен формат, включващ различни артистични ателиета, които се ръководят от преподаватели – членове на асоциацията на доброволни начала, както и от гостуващи преподаватели, с опит в работата с децa.

Извънкласната дейност запознава децата и учениците със сценичното изкуство и с различни сценични техники, да обогати езиковата им култура по български, да усъвършенства.

Ръководители: Надя Бибер, София Въжарова, Христо Христов, Калина Николова

Снимки от заниманията