Белин Молов – „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО В БЪЛГАРИЯ“

БЕЛИН МОЛЛОВ

“Специалист в областта на устройственото планиране и градското развитие”

„Причината, поради която изучавах архитектура и след това работех 50 години като архитект и градоустройство, е защото я обичах и все още обичам да рисувам. По принцип аз не съм художник – аз съм архитект, който рисува.“

Белин Моллов е роден в Русе, България на 23 октомври 1946 г. Завършил е магистър-архитект, градостроител през 1969 г. в София. Сега той има 50-годишен опит в областта на пространственото планиране и градското развитие. Неговите рисунки на акварел са в духа на българската архитектура. Арх. Моллов е художник и активен член на „Клуб на архитекти – художници“ и редовно участва в общите изложби. Има повече от 10 самостоятелни изложби в София и други градове в България. Една от тях  „Европейски столици“, организирана през 2006 г., беше посветена на присъединяването на България към ЕС.

Архитект Белин Моллов е специалист в областта на устройственото планиране и градското развитие. Бил е директор на Софпроект – Дирекция „Генерален план на София“, където е ръководил интердисциплинарни екипи за концептуални градоустройствени разработки, съветник в Столичния общински съвет, зам. министър на МРРБ, съ-председател на преговорната позиция „Регионална политика“ по договора за присъединяване на България към ЕС, съветник на Министъра на РРБ и хоноруван преподавател по специалността урбанизъм в УАСГ. Участвал е в работата по устройствени планове на градове в Алжир, Виетнам, Либия и Мозамбик. Ръководил е колективи за изработване на нормативна база в областта на устройството на територията и програми за регионално и пространствено развитие, управление на местно и регионално ниво, европейска интеграция и прилагане на Кохезионната политика на ЕС.
Участвал е в експертната група на Съвета на Европа за разработването на „Хартата на градовете“. Бил е методически ръководител на редица общински планове за развитие и областни стратегии. Има международна квалификация по териториално и селищно устройство, регионално развитие и управление, стратегическо планиране, урбанизъм, устойчиво градско развитие и планиране.

Belin Mollov - monastery
Belin Mollov Picture - Sofia1
Belin Mollov Picture - Sofia
Belin Mollov Picture - Old Plovdiv
Belin Mollov Picture - Bourgas

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *