Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица

Ф О Н Д А Ц И Я    М И Н Ю    Б А Л К А Н С К И
с. О р я х о в и ц а  –  С т а р а  З а г о р a

Уважаеми колеги ,

Всяка година учебната базата на фондация „Миню Балкански“ в село Оряховица се превръща в уникален център на знанието, където млади хора с интерес в сферата на науката, изкуствата и културата се събират, за да научат повече по интересен и увлекателен начин.

През това лято решихме да поканим и ученици от български училища в чужбина с цел да им създадем възможност да комуникират на български език със своите български връстници, да придобият допълнителни знания по дисциплини, към които проявяват интерес, и не на последно място да създадат нови контакти и приятелства.

Ръководители на школите са изтъкнати професори и педагози, подготвящи участници в национални и международни състезания и олимпиади като Теодосий Теодосиев, Никола Каравасилев, проф. Сава Гроздев, проф. Росен Николаев, проф. Веселин Ненков, Ирина Шаркова, Любомир Любенов, Надя Кискинова, Диман Михнев, Ивайло Хартарски, Богдан Станков, Любен Личев, Виолета Найденова, Иво Кортезов, а също така и архитекти, физици и информатици, астрономи, завършили престижни университети и висши училища в Европа и САЩ, работещи в световноизвестни фирми.

Издаваме сертификати за участие.

Предлагаме и стажове за учители, които желаят да се запознаят с начина на преподаване в школите. Издаваме сертификати за стаж.

Готови сме да се срещнем със съмишленици, учители, родители и ученици, за да разговаряме и да представим още по-подробно нашите дейности и цели.

Позволявам си да ви помоля да запознаете вашите колеги, ученици и техните родители с дейностите в тези уникални за България летни училища, като ги публикувате във вашите сайтове и фейсбук страници.

В прикачен файл ви изпращам програмата на школите, а на сайта на Фондацията има публикувани материали.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашата дейност и за получаване на формуляри за кандидатстване. Пишете ни на fmb.shkoi@gmal.com или се свържете с

Янка Ковачева

Тел. +359 889 555 677

Организатор Учебни дейности – Фондация „Миню Балкански“

Благодарим предварително за отделеното време и внимание!

С уважение, Проф. Минко Балкански

Почетен председател – Фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица

Софи Герарди-Бакалов

Председател – Фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *