Продължава записването на деца и ученици за учебната 2022/2023 година.

Българското училище „Христо Ботев“ е основано на 8-ми април, 2009 година. То предлага обучение по български език, съответстващо на 12-те нива на българското училище и предлага курсове по предметите: български език и литература, история и цивилизация, география на България.

Училището е отворено за всички ученици и деца на възраст от 3 до 18 години, независимо от тяхната националност или социално положение.

В училището се обучават и деца, които не владеят добре или не говорят български език.

При училището са сформирани и групи за възрастни, изучаващи български език като чужд.

Учебната година започва през септември и приключва в края на юни.

Учебните занятия се прекратяват по време на ученическите ваканции в района на Академията на Елзас.

Те се провеждат в сряда и / или в събота.

Училището организира и извънкласни дейности, като: курс по народни танци (за деца и за възрастни), ателие по художествено творчество ( АРТ работилница), ателие по сценично изкуство (Сцената и АЗ).

За да запишете детето си в Българското училище „Христо Ботев” при Европейска асоциация „Кирил и Методий” в гр. Страсбург, трябва поне един от родителите да бъде член на Асоциацията. Приложено ще намерите формулярите за записване на деца и ученици, както и за членство в Асоциацията.

За повече информация можете да ни пишете на адрес: ecolebulgarestrasbourg@gmail.com

или да се обадите на телефон: 0033 (0) 6 33 64 76 21

L’ECOLE BULGARE « HRISTO BOTEV »

L’Еcole bulgare « Hristo Botev » a ouvert ses portes le 8 avril 2009.

Elle assure des cours de bulgare correspondant aux 12 degrés de l’école secondaire bulgare et propose des cours en différentes matières : langue et littérature bulgares, histoire et géographie de la Bulgarie.

Elle est ouverte à tous les élèves et enfants âgés de 3 à 18 ans indépendamment de leur nationalité ou de leur statut social. Les enfants peuvent être bulgarophones, francophones ou bilingues dans ces deux langues.

L’année scolaire commence en septembre et se termine à la fin de mois de juin.

Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires dans la zone de l’Académie d’Alsace.

Ils ont lieu les mercredis et/ou les samedis.

Pour plus d’information vous pouvez nous contacter

à l’adresse : ecolebulgarestrasbourg@gmail.com

Ou au numéro de téléphone : 0033 (0) 6 33 64 76 21

0033 (0) 6 33 64 76 21

Такси

Годишен членски внос

Цената за членство в Асоциацията е 40 евро на човек/ семейство

Такси за обучение за учебната 2022/ 2023 година

Годишна такса за обучение на деца и на ученици от 3 до 18 години:

Курсовете по български език за възрастни

Арт работилницата

Таксите могат да бъдат заплащани на няколко пъти – в брой, по банков път или с чек на името на Асоциацията (Association européenne « Cyrille et Méthode »).

За да запишете детето си за някоя от извънкласните дейности при училището, както и ако искате да посещавате курса по български народни танци за възрастни, моля, попълнете таблицата, натискайки бутона отдолу.

Таблицата отдолу се опреснява на всеки 5 минути.