Уважаеми родители,
Бихме искали да ви информираме, че заниманията в Арт работилницата, с ръководител Силвия Домусчиева, в съботните дни ще се провеждат от 14:00 до 17:00, като разбира се родителите биха могли да вземат децата си и по-рано. Учениците, които не могат да идват в 14ч., поради това, че имат по това време учебни занимания, ще могат да участват от 16:00 до  17:00.
Заниманията ще се провеждат в офиса на Културния и социален център „Ротердам“, на адрес: 42 Rue d’Ypres 67000 Strasbourg.

За да можем да финансираме тази дейност, родителите ще трябват да заплатят годишна такса от:

Таксата може да бъде заплатена на няколко пъти.

Ръководител: г-жа Силвия Домусчиева

Целта на тази извънкласна дейност е да обогати познанията по български език на децата и на учениците, да ги запознае с българската фолклорна и модерна култура и да способства за съхраняването на българските традиции и обичаи.
Провеждат се тематични занимания по:
рисуване;  пластично изкуство;  битово-конструктивни технически и художествени занимания (включително и с отпадъчни материали); разучаване и възпроизвеждане на фолклорни обичаи и ритуали.
Учениците и децата имат възможност да научат за разнообразието на българските традиции от различни фолклорни области, да познават и възпроизвеждат фолклорни празнични обичаи и ритуали (коледуване, лазаруване, новогодишни празнични обичаи, кукерските празници, Цветница и др.). Те изучават и упражняват различни техники на декоративното изкуство, подготвяйки картички, мартеници, маски, кукли марионетки и др.
Предвижда се организирането на две изложби годишно, както и представяне на разучените фолклорни обичаи и ритуали по време на училищните тържества и други събития, отворени за страсбургската общественост.
Контакт с г-жа Силвия Домусчиева