Завършване на учебната 2018 – 2019 година

По случай завършването на учебната 2018 – 2019 година сме любезно поканени от г-жа Мария Каймаканова и от г-н Ерик Кауфман във Военния музей във Ванцено