Сцената и АЗ

„Сцената и Аз“ е отворен формат, включващ различни артистични ателиета, които се ръководят от преподаватели – членове на асоциацията на доброволни начала, както и от гостуващи преподаватели, с опит в работата с децa. Тази извънкласна дейност има за цел да запознае децата и учениците със сценичното изкуство и с различни сценични техники, да обогати езиковата им култура по български, да усъвършенства правоговора и дикцията чрез разучаването на етюди, сцени, песни, базова вокална подготовка и др. Подготвените етюди се представят по време на училищните тържества и празници.

Ръководители: Надя Бибер, София Въжарова, Христо Христов, Калина Николова