Връзка с нас

Европейска асоциация „Кирил и Методий“
1a, place des Orphelins, 67000 Strasbourg

Председател:   Христо Христов

Телефон:  +33 (0) 6 51 65 37 88

Email: hristo.hristov@coe.int , bghristo@gmail.com

Ръководител:  Доц. д-р Лидия Михова 
Телефон:   +33 (0) 6 33 64 76 21

Email: lidiyamihova@gmail.com

Контактна форма

Не се колебайте да се присъедините към нас

Децата, биха го направили